משרד 09-7947447 || שירות ומכירות 050-3779933 || 052-8641161 שירות לקוחות ומכירות

תנאי שימוש ושירות

תנאי שירות

מסמך זה מתייחס לכל הזמנה שמבוצעת בין לקוח שגלש או לא גלש באתר www.sportik.co.il, לבין ספורטיק שירותי תיירות, להלן "ספורטיק".

המסמך מתייחס לשני המינים, אך לשם נוחות מנוסח בלשון זכר.

א. תנאי הרכישה:

 1. הלקוח מודע לכך שברוב המקרים, מחיר הכרטיס לאירוע אשר בהזמנה הזו גבוה מהמחיר המופיע על גבי הכרטיס עצמו בפועל.
 2. בכפוף לאמור למטה בפרק "נהלי ביטול", לא יהיה כל החזר כספי מכספי התמורה ששולמה או שתשולם לספורטיק, אלא בכפיפות לנהלי הביטול. במידה ולקוח לא השלים את תשלום התמורה לספורטיק, מכל סיבה שהיא, ומבקש לבטל את העסקה, עליו להשלים את התשלום לספורטיק באופן מיידי.
 3. הלקוח מתחייב לנהוג לפי נהלי חברות התעופה ו/או בתי המלון ו/או כל ספק צד ג' אחר המספק שירותים בקשר עם עסקה זו.
 4. ספורטיק הינו גורם המתאם בין ספקי שירותים שונים לרבות חברות תעופה, בתי מלון, ספקי כרטיסים, חברות הסעה וכו', ולפיכך, אינו אחראי לתקלות ונזקים הנגרמים עקב ביצוע לקוי של השירותים המסופקים ע"י ספקי השירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בו או בספקי צד ג' המעורבים בעסקה זו.
 5. על פי בקשה, אחריות הלקוח להעביר לספורטיק בכתב (בדוא"ל ו/או בהודעת SMS או Whatsapp ) פרטי מלון בו ישהה בחו"ל, לרבות כתובת מלאה, השם עליו בוצעה ההזמנה למלון, תאריך הגעה ומספר טלפון. במידה והלקוח יתארח אצל אדם פרטי עליו למסור בכתב פרטי כתובת בה ישהה וכן מספר טלפון רלוונטי להזמנה.
 6. הלקוח מודע כי חברות תעופה רשאיות לעדכן מועדי טיסות על פי שיקול דעתן בלבד. לא תחול על ספורטיק כל אחריות שהיא בגין עדכון מועד טיסה זה. היה וחברת תעופה ו/או ספק משנה לרכישת כרטיסי טיסה (לדוגמא סיטונאי תיירות) מעדכן מועדי טיסה (לפני ו/או אחרי הכרטוס), על הלקוח להתאים עצמו למועדי הטיסות המעודכנים, לרבות אפשרות של הוספה / הפחתה של משך החופשה, וכלל השלכותיהם.
 7. על הלקוח למסור מראש שמות נוסעים באנגלית, בדיוק כפי שהם מופיעים בדרכון (שימו לב אם יש לכם שם שני וכו') , ותאריך לידה של הנוסע. רצוי להעביר צילום דרכון – ניתן לשלוח בהודעת WHATSAPP. במידה וכורטסו כרטיסי טיסה עם שמות לא נכונים ן/או לא מדויקים שמסר הלקוח ו/או איש קשר מטעמו, יהא הספק רשאי לגבות מהלקוח דמי עדכון שם, בכפוף לחיוב חברת התעופה.
 8. באחריות הלקוח להיות זמין בחו"ל, לכל הפחות לשיחות ו/או הודעות Whatsapp.
 9. תנאי התשלום בספורטיק הם קבלת תשלום עבור השירות טרם האירוע. התשלום יבוצע בשקלים חדשים, לפי שער מזומנים ("מכירה מזומן") של יום ביצוע ההזמנה על פי שער המט"ח של יום ההזמנה.

ב. שימוש בכרטיס הכניסה למשחק והתנהגות באיצטדיון:

 1. במידה והלקוח מקבל עם הכרטיס דפי הסבר, עליו לקרוא ולהבין את הכתוב בהם. באם יש שאלות, יש לפנות אלינו בהקדפ לטלפון, 00972-50-3779933 או  00972-52-8641161, על כל פנים, אנו מבקשים שלא לפנות לדיילים ו/או סדרנים ו/או אנשי אבטחה אחרים לרבות שוטרים, ללא אישור שלנו. בכל שאלה, פנו אלינו ונשמח לעזור.
 2. על הלקוח להגיע למשחק בלבוש נטרלי או בלבוש של הקבוצה אשר עם אוהדיה הוא יושב. לא תתאפשר כניסה ליציע של אוהדי קבוצה מסוימת עם לבוש של הקבוצה היריבה, או כל צורת לבוש אחר שעלולה לגרום להתגרות בקהל (לדוגמא, רכשתם כרטיסים למשחק של צ'לסי נגד מנצ'סטר יונייטד ואתם מגיעים למשחק עם חולצה של קבוצה אחרת שגם לה יש יריבות עם הקבוצות הנ"ל.)
 3. במידה והנכם יושבים ביציע קבוצה מסוימת, והנכם אוהדים של הקבוצה היריבה, אל תשמחו/אל תביעו שמחה במקרה והקבוצה היריבה (אשר אותה אתה אוהדים) מבקיעה שער, זוכה בכדור עונשין "פנדל" או בכל אירוע אחד לטובתה. התנהגות שכזו פירושה התגרות בקהל ובמקרה הטוב תסולקו מהאצטדיון על ידי אנשי אבטחה / שוטרים.
 4. במידה והלקוח מקבל מנוי ו/או כרטיס חבר – MEMBER CARD, על הלקוח להחזיר את הכרטיס לספק / שליח הכרטיסים. במקרה כזה, שליח הכרטיסים יאסוף את כרטיסים מהמלון, או יצרף לכרטיסים מעטפה מבוילת לצורך שליחתם בדואר או שיתואם ביניכם מפגש לאחר המשחק במקום מוסכם, או במהלך המשחק. בדרך כלל שליח הכרטיסים מצרף הוראות אלו עם הכרטיסים. במידה ומתעוררת שאלה כל שהיא בעניין כרטיסים אלו פנו אלינו מיד. לקוח יקר, האחריות על הכרטיסים היא עליך (לרבות האחריות על השבת הכרטיסים לספק / שליח ), לכן על כל פנים שמור עליהם ואל תאבד אותם. למען הסר ספק בסעיף זה, במידה והנכם מקבלים כרטיס מגנטי (מנוי ו/או כרטיס חבר – MEMBER CARD) פנו אלינו .
 5. במידה ולקוח מאבד / נגנב ממנו כרטיס מנוי ו/או כרטיס חבר שסופק לו על ידי שליח הכרטיסים של ספורטיק, על הלקוח לשאת בעלויות של אובדן זה, לרבות תשלום לספק הכרטיסים בגין אובדן זה. לקוח יקר, השגת מינויים ( ולעיתים גם חברויות במועדונים ) לקבוצות כדורגל בחו"ל, ובייחוד לקבוצות הצמרת כרוכה בין היתר בעלויות רבות ביותר. שמרו על הכרטיס מכל משמר!
 6. הקנס ללקוח על אובדן של כרטיס מנוי או MEMBER CARD ללקוח הוא 1500 ₪ על כל כרטיס מנוי שהלקוח לא מחזיר לספורטיק או לנציג מטעמה. הקנס ללקוח על אי החזרת כרטיס מנוי במועד שלא בתאום עם ספורטיק או מי מטעמה (לדוגמא הגעה עם הכרטיס לישראל במקום להשאירו במלון או להחזירו לספק ספורטיק, וזאת ללא תאום מראש) הינו 350 ₪ לכרטיס. בעסקה מרובת לקוחות (יותר מאדם אחד שרוכש כרטיס אחד) , על הלקוח המוביל החתום על מסמך זה ליידע בתנאי העסקה את שאר הנוסעים / לקוחות, ולמסור לספורטיק את פרטיהם המלאים, לרבות שם, שם משפחה, מספר ת.ז., כתובת, טלפון.

ג. אחריות הספק, ספורטיק:

 1. ספורטיק מתחייב לספק ללקוח את הכרטיס/ים (בין אם מדובר בכרטיס נייר רגיל, כרטיס מגנטי מכל סוג שהוא, שובר לקבלת כרטיס, כרטיס אלקטרוני,  או כל אמצעי אחר המאפשר ללקוח להיכנס לאצטדיון בו מתקיים המשחק) שהוזמנו לכתובת שימסור לו הלקוח. כמו כן, מתחייב ספורטיק לספק את כל השירותים שהוזמנו, אושרו ושולמו ע"י הלקוח. הכרטיסים מסופקים עד יום האירוע. אין התחייבות על מסירת כרטיסים מראש בישראל. בדר"כ הכרטיסים נמסרים כיומיים טרם האירוע בחו"ל.
 2. מסירת כרטיס ללקוח נחשבת באם מתקיימים אחד או יותר מהמקרים הבאים : – מסירה למלון בו מתארח הלקוח. – מסירה לכתובת בה מתארח הלקוח (במקרה והלקוח מתארח אצל חבר / קרוב משפחה). – מסירה לאדם שפרטיו נמסרו לספורטיק ע"י הלקוח. – מסירה ידנית ללקוח. – שליחת שובר בדוא"ל לקבלת כרטיסים. – שליחת כרטיס אלקטרוני, E-TICKET, ללקוח בדוא"ל – מסירת כרטיסים לכתובת מוסכמת ממנה הלקוח אוסף את הכרטיסים בחו"ל.
 3. ספורטיק יעשה כל מאמץ להסביר ללקוח היכן יישב באצטדיון. יחד עם זאת – לא תינתן התחייבות למקום ספציפי ברמה של מספרי שורה / כסא / יציע עליון / תחתון וכד' אלא אם סוכם אחרת ובכתב ע"י ספורטיק.
 4. הושבה באיצטדיון : באם לקוח רוכש עד 2 כרטיסים, ההתחייבות של ספורטיק היא לישיבה משותפת, אחד ליד השני. יחד עם זאת במקרים נדירים מאוד תהיה אפשרות לאספקת זוג סיני ( מושב מעל מושב ), זוג באלכסון, זוג עם כסא מפריד, או זוג עם מדרגות / מעבר בין המושבים. במידה ולקוח מזמין מעל 2 כרטיסים נעשה כל מאמץ לישיבה משותפת או קרוב ככל הניתן.
 5. למען הסר ספק, ספורטיק אינו אחראי על כל כשל בשירות של מוביל המעורב בעסקה, לרבות מוביל אווירי, מוביל יבשתי וכולי.
 6. אין לספורטיק כל אחריות שהיא על גנבת הכרטיס, אובדן ו/או כל נזק אחר שייגרם לכרטיס לאחר שנמסר ללקוח. לא יהיה שום החזר כספי במקרה שכזה. לקוח – הכרטיס יקר, שמור עליו!
 7. במקרה והמשחק נדחה מכל סיבה שהיא ו/או הופסק או במקרה והלקוח לא יכול להגיע למשחק מסיבת כח עליון ( לרבות אירועי מזג אויר ), או מכל סיבה שהיא אין הדבר מחייב את ספורטיק למתן פיצוי ו/או החזר כספי כלשהו ללקוח. כוח עליון יכול להיות שביתה ( לרבות שביתה של חברת תעופה, צוות אוויר, צוותי קרקע של נמלי תעופה או אחר), רעידת אדמה ( או כל אסון טבע אחר ), אירוע טרור או כל אירוע לא צפוי אחר. במקרה וכתוצאה מאירוע כוח עליון נקבע מועד חדש למשחק ( בין אם הלקוח כבר קיבל את כרטיס הכניסה למשחק או טרם ) , זכאי הלקוח לקבל מספורטיק כרטיס כניסה למשחק במועד המעודכן.
 8. על הלקוח לקחת בחשבון כי אירוע יכול להידחות / להתבטל לאחר שרכש מספורטיק את החבילה / התחייבות לאספקת הכרטיסים. גם במקרה שכזה ספורטיק לא יישא באחריות לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים שעשויים להיגרם ללקוח בקשר עם השירותים המסופקים על ידי ספורטיק, בין שמקור הנזקים הללו בספורטיק עצמו ובין בספקים אחרים.

ד. החזרים:

 1. במקרים נדירים ביותר, לקוח שמקבל כרטיסים שלא במסגרת ההתחייבות ( לדוגמא הזמין לאורך המגרש וקיבל מאחורי השערים ) גובה הפיצוי המקסימלי שיקבל הוא עד 15% בעסקת כרטיסים, בה מוסכם מראש סכום התמורה עבור הכרטיס, עד 7% בעסקת חבילה ( עסקת חבילה חייבת לכלול טיסות )
 2. חס וחלילה, במקרה נדיר ביותר בו לקוח לא מקבל כרטיס לאירוע, הפיצוי המקסימלי ללקוח הוא : בעסקת כרטיסים : התמורה עבור הכרטיסים, בעסקת חבילה : עד 25% משווי העסקה.

ה. נהלי ביטול:

 1. במקרה והלקוח מעוניין לבטל עסקה מכל סיבה שהיא, יעביר הלקוח בקשה מסודרת בכתב,  לדוא"ל info@sportik.co.il, עם פירוט מלא של סיבת הביטול. כמו כן יש לדווח זאת לאחד ממספרי הטלפון שלנו בהקדם.
 2. במקרה של ביטול עסקה מצד הלקוח, דמי הביטול הם 100% משווי העסקה. כל סכום אשר יוחזר ללקוח הוא פרי רצונו הטוב של כל ספק צד ג' המעורב בעסקה.
 3. לאור הכתוב לעיל,  מוסכם במפורש כי כל ביטול מצד הלקוח ו/או המזמין יחויב בדמי ביטול בסך של 100% ממחיר השירות שהוזמן.  אין באמור כדי לפגוע בכל זכות על פי חוק ובכלל זה חוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 .
 4. ספורטיק שומר לעצמו את הזכות לבדוק מול הצדדים השלישיים המעורבים בעסקה אפשרות של קבלת החזר כל שהוא במקרה ביטול מצד הלקוח מכל סיבה שהיא.
 5. במקרה וצד ג' המעורב בעסקה מחליט לזכות את ספורטיק בסכום אשר הוא חלק או מלוא התמורה שהועברה לו ההחזר ללקוח יהיה לא יותר מ-75% מסכום זה.
 6. הלקוח רשאי לרכוש פוליסת ביטוח למקרי ביטול, על אחריותו ועל חשבונו, אך בכל מקרה שהוא לא תהיה חבות כל שהיא על ספורטיק. נכון לחודש 05/2023, יש בישראל חברת ביטוח שמוכרת פוליסת "ביטוח ביטול טיסה מכל סיבה". ניתן לרכוש בנפרד את הפוליסה הזו שתונפק ללקוח לפי הקריטריונים של חברת הביטוח בלבד. לא תהיה לספורטיק או מי מעובדיה כל אחריות בנוגע לנושא הביטוח לרבות ההתקשרות בין המבטח למבוטח.
 7. הלקוח מאשר כי קרא והבין את תנאי הביטול הנ"ל, וכי הוא מסכים להם. ידוע ללקוח כי ספורטיק עובד מול ספקים צד ג' תוך הסתמכות על הסכמה מוחלטת להם, וכי ללקוח לא תהיה כל תביעה, ו/או ודרישה או טענה כלפי ספורטיק בקשר לתנאים הללו. הדין החל וסמכות שיפוט: הדין הקובע לעסקה זו הוא הדין הישראלי בלבד. הלקוח מאשר כי במקרה של מחלוקת ו/או תביעה תחול הסמכות השיפוט של בתי המשפט המוסמכים במחוז ת"א בלבד.

  מדיניות פרטיות

  השימוש באתר מעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות המפורטת, וכן לתנאי השימוש של האתר ובהתאם לכל דין אשר חל או יחול על שימוש סביר באתר. אם אינך מסכים לאחד מהתנאים, אנא הימנע/י מהמשך השימוש באתר ו/או פנה/י אלינו על-מנת שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות.
  שימוש במידע אודותייך ייעשה אך ורק בהתאם לחובות שבדין.
  א. מידע אנונימי – בזמן השימוש באתר, עשויה ספורטיק לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר, לרבות מידע שקראת, העמודים בהם צפית, השירותים שעניינו אותך, תכנים שטענת, מקום המחשב שלך ונתוני כתובת האינטרנט (IP Adress) שבאמצעותם ניגשת לאתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה וכדומה. בנוסף, ספורטיק רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי (אגרגטיבי) הקשור לשימוש באתר, כולל מידע הנוגע לפעילותך באתר.
  ב. Cookies – האתר עושה שימוש ב-"עוגיות/קוקיס" (Cookies), קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר בעת כניסתך לאתר, באמצעותן נאסף מידע אנונימי לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר, לאימות פרטים, אבטחת מידע וכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ובכך להקל על שימושך באתר. בנוסף, ייתכן שהמידע שייאסף באמצעותן ישמש לצורך הצגת מודעות, הצעות למוצרים ולשירותים שונים בעת ביקורך באתר ו/או באתרים אחרים. כמובן שבכל עת באפשרותך למחוק את הקוקיס ממחשבך ולשנות את ההגדרות במחשבך. מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר ולהביא לביטול רישומך.
  מידע אישי מזוהה
  ג. נתונים אישיים מזהים אודותיך יישמרו במאגרי החברה הרשומים על-פי חוק, אך ורק אם מסרת אותם מיוזמתך, ולפי הסכמתך באותן נסיבות, כגון הרשמה לאחד השירותים המוצעים באתר או כל פניה אחרת אלינו הכרוכה במסירת פרטייך לצורך מתן השירות. כל פרט שתמסור ישמר לפי הוראות קפדניות שבחוק ובכפוף להסכמה שתינתן על-ידך בסמוך למסירת המידע.
  המידע שתמסור בעת שימושך באתר והשירותים המוצעים בו, יישמר במאגרי המידע הרשומים של החברה, שבין מטרותיהם ניהול וייעול השירות והקשר עם לקוחות החברה, צרכים תפעוליים, שיווקיים, שמירת מידע חיוני ולצרכים סטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע, דיוור ישיר ופניות לצורך מימוש מטרות אלו בכפוף להוראות הדין.
  ד. ספורטיק מחויבת לשמור על הסודיות ועל חשאיות המידע שברשותה ולציית להוראות החוק. ככל שייאסף מידע אודותייך בעת השימוש באתר או אם תמסור מידע מיוזמתך באמצעות השירותים המוצעים באתר, ספורטיק תשתמש במידע רק על פי מדיניות פרטיות או על פי הוראות כל דין.
  ספורטיק שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. במקרה שכזה, השינוי יעודכן ויפורסם באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים ומתן ההודעה על כך, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו. אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.
  ספורטיק עושה שימוש באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתה, כנגד גישהשל אנשים בלתי מוסמכים או מבלתי ורשים. למרות האמור, ספורטיק אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.
  עודכן בתאריך 7.3.2019
  בכל עת ניתן ליצור קשר עם ספורטיק לבירורים ומידע נוסף במייל: info@sportik.co.il טלפון :052-8641161

בודק...